RADocha

Temat: Zakładamy wspólnote??
" /> "> Tak jest. Ulgę odsetkową nabywa się z chwilą zaciągnięcia kredytu. Ale rozliczyć ja można dopiero przy rozliczeniu podatkowym za rok, w którym nastąpiło podpisanie aktu notarialnego. Wówczas można rozliczyć za dwa lata wstecz. Czyli np. jak ktoś kupił mieszkanie w 2005 i podpisał akt w 2006, to w 2007 uzyska zwrot z tytułu ulgi odsetkowej za lata 2005 i 2006. A jeżeli ten ktos podpisze akt w 2007, to ulgę po raz pierwszy rozliczy dopiero w 2008 i uzyska zwrot za lata 2006 i 2007, rok 2005 mu przepadnie. Wybra podaj proszę źródło na podstawie którego piszesz, że odsetki można odliczyć tylko za dwa lata wstecz? dla jasności: przykład z Gazety Prawnej Przykład Podatnik w 2004 roku podpisał umowę przedwstępną z ... początku 2006 roku. Po raz pierwszy podatnik skorzysta więc z odliczenia odsetek spłacanych od 2004 roku, na początku 2007 roku, składając PIT za rok miniony. Będzie mógł wówczas odliczyć od dochodu ... 28 części B.1. załącznika PIT/D.
Źródło: forum.vivaldiego.wroclaw.pl/viewtopic.php?t=5901Temat: 1% podatku dla 5BDH
62 – PIT-38. Chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom. Dlatego prosimy o wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych we wskazanym polu zeznania podatkowego. W ten prosty sposób 1% został przekazany! Kiedy drużyna otrzyma ... - drużyny, hufca czy szczepu. By przyspieszyć nieco ten czas, warto zadbać, by poprawnie wpisać odpowiednie dane do formularza PIT. KOD DRUŻYNY to GSL-045 W związku z wątpliwościami i w sprawie 1% zapytaniami zamieszczam poniżej przykład: Bardzo ważne jest by w odpowiednich rubrykach napisać że to Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, którego nr KRS to: 0000057720 a KOD NASZEJ DRUŻYNY to GSL-045 Przykład: Krok 1. W swoim formularzu PIT szukamy pozycji: Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego. * PIT 36: część P, poz. 311, 312, 313 i 314, * PIT 36L: część O, poz.107, 108, 109 i 110, * PIT 37: część I, poz. 123, 124, 125 i 126, * PIT 38: część H, poz. 59, 60, 61 i 62. Krok ... zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół, np.: Mamy 1% podatku równy 53,87 zł, to w pozycji czwartej wpisujemy 53,80 zł Krok 3. Zeznanie należy złożyć do 30 kwietnia! przykład zaczerpnięty...
Źródło: harcerki-grs-zhr.forumy.pl/viewtopic.php?t=36


Temat: Gielda Papierow Wartosciowych
PIT | Opodatkowanie kapitałów pieniężnych Straty z lat poprzednich można sumować w zeznaniu Inwestor, który poniósł straty ze sprzedaży akcji w latach poprzednich, może je zsumować i pomniejszyć dochód za rok, kiedy sprzedał akcje z zyskiem. Straty z kapitałów pieniężnych rozlicza się w zeznaniu PIT-38, które składa się do końca kwietnia roku następująco po roku podatkowym. W sytuacji, w której inwestor na przykład w latach 2005 i 2006 wykazał straty, a w 2007 roku sprzedał papiery z zyskiem, to dochód za 2007 rok może pomniejszyć o straty z lat wcześniejszych. Odliczenia straty dokonuje ... 2007 może zostać zmniejszony o 50 proc. kwoty straty każdego z tych lat, czyli kwoty te podlegają sumowaniu. Straty można rozliczać bezpośrednio w poz. 28 części D formularza zeznania rocznego PIT-38. ... 9 ust. 6 ustawy o PIT. Marcin Rogalski, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy stwierdza, że w świetle tych uregulowań podatnicy mogą dla celów obliczenia dochodu z tytułu ... innych (np. ze sprzedaży udziałów i akcji w spółkach kapitałowych) nie wyklucza możliwości podatkowego rozliczenia strat z jednego z tych źródeł, bowiem oba typy inwestycji mieszczą się w kategorii kapitałów pieniężnych. Anna Litwin zaznacza, że wyjątkiem jest przepis art. 30a ust. 5 ustawy o PIT, który zakazuje pomniejszania dochodu z udziału w funduszach kapitałowych o stratę z takich funduszy lub inne straty ... finansowych. Natomiast dochodu z udziału na przykład w funduszu inwestycyjnym nie można pomniejszyć o straty z żadnych źródeł przychodu - tłumaczy ekspert. PRZYKŁAD: JAK ROZLICZYĆ STRATĘ W PIT-38 Straty: w 2005 r. - 3000 zł; w 2006 r. - 8000 zł; dochód w 2007 r. - 12 000 zł Straty z lat ubiegłych (poz. 28) - 5500 zł = 50 proc. x...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=77


Temat: Forumowe opinie i komentarze z Komisji Gospodarki Pażdzierni
... rodzaj działalności, ale również wielkość miejscowości, w której jest ona prowadzona oraz liczba pracowników. Na przykład za prowadzenie fryzjerstwa damskiego zapłacimy w miejscowości poniżej 5 tysięcy mieszkańców 98 złotych podatku- pod...
Źródło: ustka.pl/forum2/viewtopic.php?t=4872


Temat: Twój 1% może wiele. Jeśli takich jak Ty będzie więcej!
" />Ulga 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego Zgodnie z zasadami obowiązującymi rozliczenia rocznego za 2007r., urząd skarbowy właściwy w sprawach zeznań rocznych PIT przekazuje w terminie do 31 lipca 2009 r. 1% podatku należnego na rzecz wskazanej przez podatnika w PIT rocznym organizacji pożytku publicznego. Koszty przelewu są potrącane z naszego 1%. Jeżeli podatnik złoży zeznanie roczne już w styczniu, nie ... 1% podatku należnego wynikający z zeznania rocznego PIT można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego, działającej w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i ... organizacji pożytku publicznego obowiązujący do rozliczeń rocznych za 2008 rok. W wykazie tym nie uwzględnia się organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, ... organizacje z zakresu stosowania ulgi. Wniosek, ulga i przekaz Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38. 1% przekazują więc w ... terminie. Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1%, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej. Na przykład: Podatek należy wynikający z zeznania wyniósł 8’701,00 zł. Podatnik może wskazać kwotę ... zeznania, na rzecz jednej wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego. Oczywiście przekazujac 1% w więcej niż jednym zeznaniu rocznym (np. gdy składamy za 2007r. PIT-36 i PIT-38 ) można przekazać 1% ... ponownie zeznanie roczne). W PIT rocznych brak jest rubryki na cel - np. na imię i nazwisko osoby, które pomoc za pośrednictwem organizacji ma być udzielona. W prasie pojawiły się pomysły, ... za rok 2008 ulegną zmianie. * źródło: http://www.pit.pl/1procent/ Generalnie rzecz biorąc wielu z Was rozlicza się z US. Ja również już trzeci rok przekazuję mój 1% podatków fundacji - Mam Marzenia. ... taką chęć oraz ochotę to gorąco namawiam do rozliczenia się z sercem
Źródło: ru.weol.pl/forum/viewtopic.php?t=5606