RADocha

Temat: Zasilek rodzinny w Holandii
mieszka w takim układzie w Holandii,to on składał wniosek o rodzinne,więc on powinien łożyć na utrzymanie(wedle holenderskiego meldunku mieszka osobno)-pytanie teraz jaka kwota jest wymagana przez svb -nigdy nie musieliśmy tak rozliczać dochodów,a coś muszę wpisać w druki.Jak jest w przepisach svb-jaką kwotę mój mąż jest zobowiązany przekazywać na dziecko,żeby nikt nie zakwestionował jego prawa do zasiłku w Holandii?
Źródło: forum.niedziela.nl/viewtopic.php?t=32Temat: Związki dla polaków!
Napływ rodaków do Holandii spowodował powstawanie biur pośrednictwa pracy,które nierzadko wykorzystują pracowników i łamią prawo,płacąc poniżej minimalnej stawki godzinowej.Z kolei zaniżanie pensji wywołało protesty robotników holenderskich.Dlatego dwa największe związki zawodowe w ... Do związków można zwrócić się o pomoc m.in.przy: --wypełnieniu zeznań podatkowych --staraniu o dofinansowanie do ubezpieczenia(zorgtoeslag) --składaniu wniosku o holenderski zasiłek rodzinny(kinderbijslag) Związki zawodowe posiadają własne wydziały usług prawnych np:w przypadku...
Źródło: forum.niedziela.nl/viewtopic.php?t=7773


Temat: Podwyższenie alimentów i pozbawienie praw rodzicielskich.
bo woli pic z kolegami. wiec chce mu odebrac prawa. nie placi, nie odwiedza wiec dlaczego ma miec prawo decydowania o dziecku? poza tym co to za ojciec ktory zada ode...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=90018


Temat: ***** ROZKWITNIETE MAJOWKI 2008 WRAZ Z OWOCKAMI*****
zalezne od dochodów - masa dokumentów do wypełnienia,m.in. zaświadczenie o dochodach za 2006 r (od września będzie nowy okres zasiłkowy i wtedy będą brane pod uwagę dochody za 2007 r). Aby je dostać trzeba mieć przyznane prawo do zasiłku rodzinnego karta chipowa - na pewno odpis aktu urodzenia i jakieś zaświadczwenie o tym że dziecko jest ubezpieczone. My jeszcze nie wyrabialiśmy karty...
Źródło: forum.dziecko-info.com/showthread.php?t=175291


Temat: Becikowe
zasilku rodzinnego (1000zl) 3. a o tym trzecim samorzadowym nic nawet nie wspomniala :mad: I nie wiem jak to z tym jest w koncu. (1500zl) I teraz jeszcze nie rozumiem dlaczego...
Źródło: mamacafe.pl/forum/showthread.php?t=1235


Temat: renta....cdn
Jak wogóle się zabrać do tej sprawy? Hej Zosia Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności , więc mogę Ci podpowiedzieć. Powinnaś pobrać wnioski w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności w swoim miejscu zamieszkania, wypełnić odpowiednio, jeden druk sama, drugi druk w Ośrodku Pomocy Społecznej, trzeci druk to zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką się znajdujesz (może to być lekarz pierwszego kontaktu albo neurolog), dokument ten jest ważny przez 1 miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek, Do wniosku dołączasz kserokopie dokumentacji medycznej (historia choroby), wypisów szpitalnych, wyników badań. Kompletne wnioski, wraz z dokumentacją choroby, składasz do zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Musisz się dowiedzieć, gdzi w twojej miejscowości jest taki zespół, u nas znajduje sie przy Centrum Pomocy ... korzystania ze szkoleń (także specjalistycznych) czy podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych (np. prawo do dodatkowych urlopów i przerw w pracy), - w zakresie rehabilitacji, np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej, - ... osobistej) oraz pomoce techniczne ułatwiające codzienne funkcjonowanie, - z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki, - z uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń, na przykład dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością. Pozdrawiam
Źródło: stwardnieniesmrozsiane.ok1.pl/viewtopic.php?t=64


Temat: czas na powitanie-letnich dzieciaczkow sciskanie:) tp.06-08.2010
na terenie Twoje gminy. Ja dostałam takie druczki: 1. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (wypełniam Ja) 2. zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (To wypełnia lekarz ginekolog) 3. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków zasiłku rodzinnego (wypełniam ja) 4. oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzający okres zasiłkowy 5. oświadczenie wnioskodawcy że nie posiada gospodarstwa rolnego i czy wykonuje bądź nie pracę zawodową poza granicami RP 6. oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (i to mają być dane urzędu skarbowego za 2008 rok) jednym słowem pełno papierów do wypełnienia jest :zdziwiony:
Źródło: rodzinko.pl/showthread.php?t=8080


Temat: Urlop wychowawczy płatny
Dot.: Urlop wychowawczy płatny   zuzaneczko chyba znalazlam Uprawnienia do zasiłku wychowawczego ustala oraz dokonuje ich wypłaty pracodawca udzielający urlopu wychowawczego i zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego ponad 20 ubezpieczonych. Jeżeli zgłasza do tego ubezpieczenia do 20 osób, zasiłki wychowawcze wypłaca terenowa jednostka organizacyjna ZUS właściwa według siedziby pracodawcy. Podstawą wypłaty zasiłku jest wypełniony wniosek według wzoru ZUS Z-4 oraz dochody rodziny udokumentowane w sposób omówiony przy zasiłku rodzinnym. Z tą różnicą, że przy ustalaniu dochodów rodziny dla celów zasiłku wychowawczego wyłącza się dochody osiągnięte przez uprawnionego przed uzyskaniem prawa do tego zasiłku (wyłączenie to ... tym orzeczeniem traktuje się dokument, na podstawie którego został dziecku przyznany zasiłek pielęgnacyjny (orzeczenie powiatowego zespołu). Jeżeli rodzina otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny na dziecko od jednego płatnika (np. pracodawcy), a wychowawczy od innego (np. z ZUS), w celu uzyskania zasiłku wychowawczego trzeba przedstawić potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia powiatowego zespołu ustalającego stopień niepełnosprawności, będącego podstawą przyznania zasiłku pielęgnacyjnego. Podczas pobierania zasiłku...
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=137475


Temat: Zwrot zasiłku rodzinnego
Witam Moja sprawa przedstawia się tak: Dzis tj. 11.12.07 otrzymalam decyzje uchylajaca uprzednio przyznana decyzje z dnia 27.03.07 przyznajaca prawo do zasilku rodzinnego,dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatku z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego Przebieg sprawy: 07.09.06 urodzilam córke. Marzec 2007 wystepuje o przyznanie zasilku rodzinnego,dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatku z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 27.03.07 przyznanie decyzji. Pobieram zasiłek od 01.03.07 do 31.08.07 . We wrzesniu 2007 skladamy wnioski o przedłużenie pobierania zasilku. W październiku dostajemy dwa pisma : jedno o uchylenie przyznawanego dotychczas zasiłku i drugie przyznające zasilek na okres wrzesień 2007 sierpień 2008 Do zasilku za okres od 01.03.07 do 31.08.07 skladalismy zaświadczenia za 2005 rok Za rok 2005 dochod meza wynosi ok.10000 i jest to za 5 miesiecy,za pozostale miesiące nie dostaje wyplaty do dzis Do zasilku za okres od 09.07 do 08.08 skladalismy zaświadczenia za 2006 rok W roku 2006 w październiku maz rozpoczyna działalność,która trwa do dzis. W tym roku maz pobiera jedna pensje w styczniu dochod ok1300zl.Pobiera dwa zasilki dla bezrobotnych .W październiku rozpoczyna działalność z której ma dochod ... 10 – zgodnie z art..3 pkt 24 lit.f w zw. Z art. 5 ust.4a dochod na osobe w rodzinie od 01.11.06 wyniosl 1097,77” Czy sladajac wnioski za 1 okres Pani odbierajaca od nas zaświadczenia i pomagajaca nam je wypełnić jest odpowiedzialna za niedoinformowanie nas ze powinniśmy złożyć zaświadczenie o rozpoczeciu dzilalnosci?Niestety nikt nas nie dionformowal a w ustawie było wszystko o dokumentach dotyczycych roku poprzedzającego skladanie zasilku .Mozliwe ze nie doczytalismy my :( Czy istnieje możliwość ze odwolujac się od decyzji uzyskamy pozytywne rozpatrzenie jej, czy tez z gory jestesmy przegrani? Jeżeli będziemy musieli zwrocic uzyskany zasilek za 01.03.07 do 31.08.07 czy możemy się chociaz odwołać by nie zwracac za dodatek z tytułu urodzenia dziecka.Odbior jego jest możliwy do ukończenia przez dziecko 1 roku .Jezeli wiec za pierwszy okres nie przysluguje a za nastepny nam przyznali zasilek to czy nie moglibyśmy tego zasilku przenieść na okres 09.07 – 08.08.?Tylko czy w tym wypadku prawo dziala wstecz i czy możemy do wniosku o zasilek na ten okres dopisac za chcemy odebrac ten dodatek teraz.Niestety wniosek ten zlozylismy 24.09.07 czyli 17 dni p o1 urodzinach corki. Czy istnieje możliwość ze i teraz przysla nam list z decyzja o uchylenie obecnego zasilku? Dlaczego pierwszy zasilek się nie należy a drugi należy?Dochody za rok 2005 i 2006 sa przeciez prawie takie...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=11715


Temat: Stypendium socjalne 2008/2009
Studenci ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej: stypendium socjalne, specjalne (orzeczenie z ZUS) powinni złożyć wniosek (dostępny na stronie UG) oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2007 rodziców ... do 10 października 2008 r. Wniosek dostarczony po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu. --------------------------------------------------------------------------------------- Rodzaje stypendiów oraz tryb ich przydzielania reguluje Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego. Podstawą do przyznania stypendium socjalnego, specjalnego, mieszkaniowego, na wyżywienie oraz zapomogi jest złożenie wniosku przez studenta we właściwym dziekanacie (Dziekanat Wydziału Filologicznego, ul. Wita Stwosza 58, pokój 29). Termin składania wniosku o stypendium socjalne na rok akademicki 2008/2009 upływa 10 października 2008 r. Wzór wniosku (załącznik 1) We wniosku student powinien zaznaczyć o jaki rodzaj pomocy się ubiega oraz starannie wypełnić wszystkie wymagane pola. Do wniosku należy dołączyć niezbędne załączniki właściwe do rodzaju stypendium. Prosimy o zachowanie szczególnej staranności i sumienności przy wypełnianiu wniosków oraz dołączaniu dokumentów, gdyż wnioski nieczytelne bądź niekompletne NIE BEDA ROZPATRYWANE. Podstawą do ustalenia dochodu w rodzinie studenta są: Oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – na wniosku o pomoc materialną – pierwsza strona wniosku (załącznik 1). Oświadczenia o źródłach dochodu studenta – druk do wypełnienia (załącznik 2) oraz rodziców – druk do wypełnienia (załącznik 3). Rodzeństwo powyżej 7-go roku życia - zaświadczenie o pobieraniu nauki, poniżej 7-go ... w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne albo decyzję z urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej. Inne zaświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego: orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądy rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka, prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej rodzeństwa wnioskodawcy pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym, zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku Alimenty – dokumentuje się kopią odpisu prawomocnego wyroku sądu, należy również dołączyć oświadczenie – druk do wypełnienia (załącznik 4). Wielkość i dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z właściwego organu gminy. -------------------------------------------------------- *...
Źródło: zknjo.forumowisko.net/viewtopic.php?t=1114


Temat: Nieuchwytny cel dla armii-czyli WKU ściga uchylających się:)
przestrzegamy prawa, realizując swoje zadania - mówi major Mirosław Rabowski, p.o. komendant WKU w Słupsku. - Jeśli kierujemy sprawy do organów ścigania, to my swoją pracę wypełniliśmy, a reszta pozostaje w gestii prokuratury. 936 zł - brutto zasiłku otrzymuje jedyny żywiciel rodziny, który poszedł do wojska. Za to musi utrzymać żonę i dziecko Sprawy o niestawienie do odbycia zasadniczej służby wojskowej przedawniają ... Zanim jednak tak się stanie, musimy zrobić wszystko, aby dać możliwość społeczeństwu spełnienia obowiązku, jakim jest służba ojczyźnie, a który nie został wypełniony - dodaje major Rabowski. W Poznaniu i województwie ... WKU. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku służby wojskowej, mężczyźni, którzy wyjeżdżają za granicę, muszą się wymeldować i wystąpić do komendanta WKU z wnioskiem o zgodę na wyjazd. Jest jednak szansa ... spełnienia obowiązku, jakim jest służba ojczyźnie, a który nie został wypełniony -ten fragment powalił mnie na kolana. Dawanie możliwości na siłę? A gdzie tu dobrowolność i ochotnicze zgłaszanie się? Nie wiem...
Źródło: forum.cannon-fodder.mil.pl/viewtopic.php?t=487


Temat: wrześniowe cudeńka cz.II
Wczoraj Maniolek pisała o zasiłku porodowym. Oto co obecnie przysługuje, gdy urodzimy dziecko? Od tego roku każda mama ma prawo do dłuższego urlopu macierzyńskiego, becikowego i ulgi w podatku. Jeśli jest w trudnej sytuacji materialnej, należy jej się też wyższy niż dotychczas zasiłek. Narodziny dziecka to przede wszystkim radość, ale i wydatki. Dzięki nowym przepisom, które weszły w życie w grudniu ub.r., rodzice nie- co mniej odczują obciążenie finansowe związane z powiększeniem się rodziny. Warto zatem wiedzieć, co nam się należy. Dłuższy urlop macierzyński Obecnie urlop macierzyński został wydłużony przy pierwszym dziecku z ... Co najmniej dwa tygodnie z tego urlopu możesz wziąć przed porodem. Po wykorzystaniu czternastu tygodni urlopu macierzyńskiego resztę może wziąć pracujący tata maluszka. W czasie trwania urlopu macierzyńskiego będziesz otrzymywać zasiłek ... miesięcy po urodzeniu dziecka udać się do urzędu gminy w miejscu swojego zameldowania i wypełnić wniosek (odpowiedni formularz dostępny na miejscu). Weź ze sobą do urzędu: wakt urodzenia dziecka wdowód osobisty wpisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało pobrane wcześniej becikowe (np. przez drugiego z rodziców). otym jakie dokumenty sa potrzebne do dołączenia o tego wniosku napisze pózniej. Podwójne becikowe Jeżeli dochody w twojej rodzinie nie przekraczają 504 zł na osobę (lub 583 zł, gdy masz niepełnosprawne dziecko), wystąp o zasiłek rodzinny. Kiedy uzyskasz do niego prawo, będziesz mogła zgłosić się po dodatkowy zasiłek (również 1000 zł) z tytułu urodzenia dziecka. Dostaniesz go oczywiście niezależnie od przysugującego wszystkim zwykłego becikowego. Ulga podatkowa W 2007 roku zapłacisz również mniejszy niż dotychczas podatek. Przysługuje bowiem nowa...
Źródło: rodzinko.pl/showthread.php?t=1269